600 jaar gebedenboek van Maria van Gelre

- 27 februari: 600 jaar gebedenboek Maria van Gelre

Op 23 februari is het 600 jaar geleden dat dit gebedenboek van Maria d’Harcourt, hertogin van Gelre, voltooid werd. Dit boek is al lang beroemd en bekend, maar slechts in zeer beperkte mate: slechts een tiental afbeeldingen waren beschikbaar. Op de gebroeders Van Limburg expositie in 2005 in het Museum het Valkhof was het miniatuur met de opdrachtgeefster te zien. Sinds veertig jaar is het vanwege grote kwetsbaarheid in dozen opgeborgen en kon niemand het inzien. Nu de eigenaar, de Staatsbibliothek zu Berlin, de bladen wil restaureren, blijkt het te gaan om een volslagen uniek cultureel object: maar liefst 1300 bladen, in de landstaal (Middelnederlands) geschreven (dus niet in het Frans) door een Arnhemse regulier van het klooster Mariënborn. De honderdtal miniaturen zouden van Nijmeegse hand zijn. De invloed van Johan Maelwael en de gebroeders Van Limburg is onmiskenbaar. Dat is niet zo vreemd, want zowel oom Maelwael als zijn drie neven Paul, Herman en Johan van Limburg waren de best betaalde kunstenaars van hun tijd en keerden regelmatig terug naar Nijmegen om hun familiebezittingen te onderhouden. Hun werkplaats aan de Burchtstraat in het centrum van de wijk met vaklieden stond honderd meter van de burcht.
Prof. dr. Johan Oosterman van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft samen met Eef Overgaauw, conservator van de Staatsbibliotheek in Berlijn, het plan opgevat de bladen te restaureren, digitaliseren en onderzoeken. Restauratie is voorwaarde om de bladen ooit nog te kunnen exposeren,  bijvoorbeeld in 2018 samen met de Maelwael-expositie.
Op 27 februari start de campagne van het restauratietraject, waarvoor fondsen moeten worden geworven, meer info: http://crowdfunding.ru.nl/projecten/save-a-dutch-masterpiece-help-to-restore-the-prayer-book-of-mary-of-guelders/donations/new
Hertog Reinoud IV, die trouwde met de Franse prinses Maria d’Harcourt. Het gebedenboek van deze Maria van Gelre bevestigt nog eens de culturele importantie, Nijmegen als schakel tussen Noord-Nederland en Parijs. Een nieuwe parel aan de rijke ketting van de historie van Nijmegen en Gelre rond 1400.

Goed herinrichtingsplan voor het Valkhofpark

Op woensdagavond 11 februari 2015 kreeg de raad een geheel nieuw plan voor de herinrichting van het Valkhofpark voorgelegd, nodig vanwege de herbouw van de Donjon en het achterstallig onderhoud. Zowel de raadsleden als de gebruikers van het park reageerden nu wel enthousiast. Het is een fraai, (kunst-)historisch verantwoord plan, dat een kwaliteitsimpuls aan het hele Valkhofkwartier zal geven. Met minstens evenveel oppervlakte voor de festivals, ook als de Donjon er staat, met meer licht tussen de bomen door, ruime zichtlijnen, doorkijkjes en een panoramisch uitzicht op de Waal, zoals Hendrik Hoogers het ooit schilderde, met een nieuwe, kleurige en wilde begroeiing tegen de flanken van de Valkhofheuvel en op het plateau zelf een gazonachtige begroeiing tot aan de historische monumenten zelf. De Barbarossaruïne, de Sint Nicolaaskapel en de Donjon komen weer vrij te liggen, zoals dat ook het geval is met de monumenten in Pisa op het Piazza dei miracoli of de Glastonbury Abbey, die zo fraai uitkomen tegen het vlakke gras.
De Stichting gebroeders van Limburg is blij dat haar middeleeuws festival op deze meest historische plek van Nederland voortgang kan vinden. Maar we zijn niet minder verheugd dat het Valkhof hiermee eindelijk de verbetering krijgt die het verdient. Bewoners, bezoekers en gebruikers zullen er ten volle van genieten.

Een eerder plan voor herinrichting werd vorig jaar door de drie grote festivals afgewezen. Het was eerlijk gezegd ook een idioot plan. De landschapsarchitect had bedacht dat tegen de Donjon bomen en struikpartijen moesten groeien. Een respectloze ingreep, want in de hele wereld is er geen donjon of ander verdedigingswerk waar begroeiing de vijand bedient! Bovendien zorgden de onder het mom van ‘Engelse parkinrichting’ bedachte plantsoenen met struiken dat de zichtlijnen door het park geheel werden geblokkeerd. Vervelend voor bezoekers, maar bovendien maakten deze plantsoenen voortgang van de festivals logistiek geheel onmogelijk.
De gemeente heeft daarop wijselijk besloten de drie festivals (Dag van het Levenslied, het Valkhof Festival en het Gebroeders van Limburg Festival) uit te nodigen om in vier werksessies mee te denken over oplossingen. Het resultaat is verbluffend. Dit is het plan dat met de juiste uitgangspunten ten aanzien van authenticiteit, praktisch gebruik en uitstraling, er vanaf het begin had moeten liggen.
Hiermee is de laatste hobbel voor het indienen van het bestemmingsplan (naar verwachting 18 maart) genomen. De herbouw van de Donjon komt onafwendbaar in het zicht.
Mooi is tegelijkertijd dat deze herinrichting aansluit bij andere vernieuwingen in het Valkhofkwartier. De bouw van de Bastei met de entree in de onderhoek van de Valkhofheuvel is zo goed als begonnen. De verbetering van de Veertrappen en de aanleg van een lift zullen voor een groter verkeer van de Waalkade naar de bovenstad zorgen. De uitbreiding van Museum Het Valkhof, de historische Lindenberghaven en de herinrichting van het Kelfkensbos nemen de komende jaren hun beslag. Het Valkhofkwartier wordt daarmee de toeristische magneet die het behoort te zijn met haar historische waarde. Wij als stichting willen daar graag het Gebroeders van Limburg Huis in de Burchtstraat aan toevoegen en een permanente presentatie van het hertogdom Gelre en het kunstenaarsgeslacht Maelwael/VanLimburg in de Donjon.
Al deze verbouwingen zorgen de komende jaren voor flinke obstakels in de festivallocatie, maar over enkele jaren is dit gebied wel enorm opgeknapt.

12e Studiedag middeleeuwen 'Innovatie'

Op vrijdag 6 maart a.s. organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen voor de 12e keer een middeleeuwse studiedag voor studenten en geïnteresseerden met het thema Innovatie. Vanuit verschillende faculteiten worden lezingen gehouden over onderzoek over de middeleeuwen. Ze zijn geopend van10.00 uur tot 15.30 uur in het Spinozagebouw; inschrijven is niet nodig.

De studiedag benadert het thema innovatie vanuit verschillende invalshoeken. Het aanbod komt bijvoorbeeld hoe vroegmiddeleeuwse pausen hun autoriteit en legitimiteit poogden te vergroten door keizerlijke rituelen over te nemen en nieuwe te verzinnen. Ook ver van Rome, in het gekerstende Ierland, ontstond de behoefte om het christendom uit te dragen. Maar omdat er hier nog geen
geschikte beeldcultuur aanwezig was, moest men een nieuwe beeldtaal ontwikkelen, die zich sterk onderscheidde van die in de rest van Europa. Ook als het aankwam op de vormgeving van het boek werd er flink geïnnoveerd. Er werden niet alleen steeds nieuwe manieren bedacht om het boek mooier en handzamer te maken, maar ook om de inhoud ervan voor de lezer inzichtelijker te
maken. De mogelijkheden én beperkingen van de boekdrukkunst veranderden het aanzicht van het boek in de late middeleeuwen langzaam maar zeker. Niet alle innovaties waren fysiek: door middel van gedachten-experimenten probeerden middeleeuwse wetenschappers te achterhalen of de aarde draait of stilstaat, en
hoe die draaiing precies plaatsvond. Latere astronomen, zoals Galileo Galileï, werden beïnvloed door deze theorieën.

Het Louvre organiseert studiedagen over Johan Maelwael

Op 25 en 26 november komen de belangrijkste experts op het gebied van de Nijmeegse schilder Johan Maelwael (ca. 1370 – 1415) bijeen voor twee studiedagen in Parijs en Dijon. Kunsthistorici en materiaaldeskundigen onderzoeken zijn schilderijen op paneel in het Louvre en de polychromie op beeldhouwwerken in Dijon. Het werk van de oom van de gebroeders Van Limburg is de laatste jaren volop in de belangstelling geraakt. Volgend jaar is het 600 jaar geleden dat Maelwael overleed.

Aanleiding voor het Louvre om het werk van Maelwael te laten onderzoeken vormt de aankoop, twee jaar geleden, van een paneel van Maelwael, Zittende Christus gesteund door de Heilige Johannes. Het Franse museum noemde deze aankoop van 7,8 miljoen ‘de belangrijkste aankoop van de afgelopen 50 jaar’. Al eerder, in 2005, wierp de expositie, ‘De gebroeders Van Limburg, Nijmeegse meesters aan het Franse hof, 1400-1416’ nieuw licht op deze in Nederland nagenoeg geheel onbekende kunstenaar. Op deze tentoonstelling in Museum Het Valkhof hing zijn doek, Madonna met kind, engelen en vlinder (ca. 1410), uit de collectie van de Staatliche Museen zu Berlin, dat wordt beschouwd als het eerste schilderij op doek in de Westerse kunstgeschiedenis. Dat juist Maelwael op doek schilderde komt voort uit zijn Nijmeegse achtergrond. Hij groeide op in het kunstenaarsatelier van de familie Maelwael (betekent ‘mahlt wohl’: ‘schildert goed’), die grote reputatie had verworven met hun heraldische kunsten in opdracht van de hertog van Gelre. Voor hem ontwierpen, schilderden en versierden zij paardendekens, banieren en wimpels, toernooidoeken en schilden in hun familieatelier, slechts honderd meter verwijderd van de Valkhofburcht. Deze hertog van Gelre trok door heel Europa, van Engeland tot Litouwen, van Bohemen tot Tunesië, en verwierf grote faam.
...Lees meer
Op 25 en 26 november komen de belangrijkste experts op het gebied van de Nijmeegse schilder Johan Maelwael (ca. 1370 – 1415) bijeen voor twee studiedagen in Parijs en Dijon. Kunsthistorici en materiaaldeskundigen onderzoeken zijn schilderijen op paneel in het Louvre en de polychromie op beeldhouwwerken in Dijon. Het werk van de oom van de gebroeders Van Limburg is de laatste jaren volop in de belangstelling geraakt. Volgend jaar is het 600 jaar geleden dat Maelwael overleed.

Aanleiding voor het Louvre om het werk van Maelwael te laten onderzoeken vormt de aankoop, twee jaar geleden, van een paneel van Maelwael, Zittende Christus gesteund door de Heilige Johannes. Het Franse museum noemde deze aankoop van 7,8 miljoen ‘de belangrijkste aankoop van de afgelopen 50 jaar’. Al eerder, in 2005, wierp de expositie, ‘De gebroeders Van Limburg, Nijmeegse meesters aan het Franse hof, 1400-1416’ nieuw licht op deze in Nederland nagenoeg geheel onbekende kunstenaar. Op deze tentoonstelling in Museum Het Valkhof hing zijn doek, Madonna met kind, engelen en vlinder (ca. 1410), uit de collectie van de Staatliche Museen zu Berlin, dat wordt beschouwd als het eerste schilderij op doek in de Westerse kunstgeschiedenis. Dat juist Maelwael op doek schilderde komt voort uit zijn Nijmeegse achtergrond. Hij groeide op in het kunstenaarsatelier van de familie Maelwael (betekent ‘mahlt wohl’: ‘schildert goed’), die grote reputatie had verworven met hun heraldische kunsten in opdracht van de hertog van Gelre. Voor hem ontwierpen, schilderden en versierden zij paardendekens, banieren en wimpels, toernooidoeken en schilden in hun familieatelier, slechts honderd meter verwijderd van de Valkhofburcht. Deze hertog van Gelre trok door heel Europa, van Engeland tot Litouwen, van Bohemen tot Tunesië, en verwierf grote faam.


De samenstellers van de expositie en bijbehorende catalogus in 2005, Pieter Roelofs (nu conservator Rijksmuseum) en Rob Dückers (Emerson College) behoren tot de genodigden. Tijdens de besloten studiedagen worden de topstukken van Maelwael, waaronder de Grote Piëta, het eerste tondo in de kunsthistorie, eenmalig achter het glas vandaan gehaald. Op de tweede dag gaan de experts naar Dijon, naar de Mozesput, waar Maelwael de beroemde beelden van zes profeten heeft beschilderd. Hoewel van deze polychromie ogenschijnlijk weinig bewaard is gebleven, levert het veel informatie op over de esthetische visie van Maelwael. Aan het hertogelijke hof in Dijon was Maelwael de best betaalde kunstenaar. Dankzij de opdrachten van de hertogen Philips de Stoute en Jan zonder Vrees kon Maelwael zich ontwikkelen tot de grote innovator van de kunst. Naast het eerste schilderij op doek, het eerste tondo en de felrealistische polychromie, schilderde Maelwael vernieuwende individualistische portretten van deze hertogen. In het Musée des beaux-arts in Dijon vormen de twee portretten van de hertogen van zijn hand de eerste werken van de vaste opstelling. Het zijn echter kopieën, want alle originele portretten van Maelwael, die zeer productief was, zijn verdwenen. De polychromie van de graftombe van Philips de Stoute, eveneens van de hand van Maelwael, is gerestaureerd en vorig jaar in de geheel vernieuwde erezaal van het museum opgesteld.       
 
Lees minder

3e Plek Publieksprijs Communicatieprijs Nijmegen 2014

We hebben afgelopen maand een mooie show meegemaakt bij de Communicatieprijs van Nijmegen 2014. Innovatieve communicatieprojecten, vertier en vermaak, poëzie en live muziek; deze uitreiking bevatte alle benodigde elementen voor een geslaagde avond. En wij zijn ook in de prijzen gevallen! Uiteindelijk zijn we met brons op zak voor de publieksprijs weer terug naar huis gekeerd. Iedereen bedankt voor de stemmen en tomeloze steun!
Felicitaties aan de winnaars van Boek op de Bank en nummer 2 Toecomst van de HAN.


Data Gebroeders van Limburg Festival 2015

 • 2015

 • tot 6 januari                      Kerststal in middekleeuwse stijl in Stevenskerk Nijmegen

 • 28 januari 2015                 3e Naaiavond GvL kledinglabel 

23 februari 2015                600 jaar getijdenboek Maria van Gelre

 • 25 februari 2015:               4e Naaiavond GvL kledinglabel 

 • 25 maart 2015:                  5e Naaiavond GvL kledinglabel

 • 28 maart 2015                    600 jaar Johan Maelwael

 • 29 april 2015:                    6e Naaiavond GvL kledinglabel

 • 27 mei 2015:                      7e Naaiavond GvL kledinglabel 

 • 29-31 mei 2015:                 De Quage werelt Deurne, België middeleeuws Festival

 • 24 juni 2015:                      8e Naaiavond GvL kledinglabel

 • 27 en 28 juni 2015              Machtig Mooie Middeleeuwen op Kasteel Huis Bergh

 •  21-24 juli 2015      Vierdaagse Nijmegen

 • 29 juli 2015:                       9e Naaiavond GvL kledinglabel 

 • 31 juli-2 augustus 2015     Soeter Fehde Soest Duitsland 

 • 26 augustus 2015:            10e Naaiavond  GvL kledinglabel   

 • 26 augustus 2015:             Laatste vrijwilligersbijeenkomst GvL festival

 • 27 augustus 2015:             Opbouwdag

 • 28 augustus  2015:           GvL junior Educatiedag

 • 28-30 augustus 2015:       11e Gebroeders van Limburg Festival

 • 4- 6 september 2015:        Middeleeuws Ter Apel

 •  

Kledinglabel GVL Très Riches Heures*

Het Gebroeders van Limburg Festival heeft een eigen GvL kledinglabel "Très Riches Heures" van historische middeleeuwse patronen voor mannen en vrouwen.
Op het Gebroeders van Limburg festival eind augustus zijn veel kostuums nodig, vooral voor de gewone middeleeuwse bevolking. Daarom hebben de historische Nijmeegse kledingateliers Sint Santorius, Nijmeegse Cotardie en Mette Maelwael met enkele enthousiaste vrijwilligers van het Gebroeders van Limburg Festival de handen ineen geslagen om met eenvoudige patronen en meters wol en linnen eenvoudige historisch correcte kostuums te maken in verschillende kleuren.

De partijen zijn inmiddels twee avonden aan de slag gegaan en hebben verschillende patronen uitgemeten, geknipt en met naald en draad in elkaar genaaid.

De kostuums die af zijn, komen zorgvuldig te hangen in het kledingdepot van het Gebroeders van Limburg festival waar ze door vrijwilligers en anderen geleend kunnen worden. Dit is financieel mogelijk geworden dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De eerste twee dameskostuums en een herentuniek (blauw) zijn inmiddels af. Op de foto de maaksters Marijke Spaan, Uta Meier en Hetty Schipperheijn.

Ook is het mogelijk om bij het Gebroeders van Limburg festival tegen een geringe vergoeding vanaf € 30 á € 40,00 wollen en linnen stoffen te kopen met patronen waarmee men zelf een eenvoudig kostuum kan maken. Meer info bij secretariaat@gebroedersvanlimburg.nl

De kledingateliers willen op bestelling ook adelijke kostuums blijven maken. Deze zijn uiteraard kostbaarder, duurzamer en vergen meer werkuren en materiaal. Graag brengt de Stichting u in contact met een van de kledingateliers als u wensen heeft voor een bijzonder adelijk kostuum. Er zijn hiervoor voldoende prenten van de gebroeders Van Limburg als voorbeeld beschikbaar. Voor het Nijmeegs Karel de Grote jaar 2014 heeft de Nijmeegse Cotardie afgelopen winter het kostuum van Karel de Grote nagemaakt.
Dit vormt een pronkstuk op het komende festival.

Verborgen kunst van de Gebroeders van Limburg*

In het  Museum Het Valkhof in Nijmegen  is de nieuwe app  spel`Verborgen Kunst van de gebroeders van Limburg` Met deze app  op de grote touchtable kunnen bezoekers in het museum een digitale ontdekkingstocht maken door de collectie middeleeuwen van het museum en de miniaturen van de Gebroeders van Limburg. De ontdekkingstocht geeft een gevarieerd beeld van Nijmegen en de familie Van Limburg in de late middeleeuwen. De app is op dit moment alleen nog te gebruiken op de multitouchtafel in het museum. De app is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Gebroeders Van Limburg en tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het SNS REAAL Fonds.


 
 

Maak je eigen verhaal

Wanneer de bezoeker de app start verschijnen er veertig kistjes. In deze kistjes zijn alle verhalen als kleine puzzelstukjes verborgen. De bezoeker zoekt hierin zijn eigen weg en stelt op die manier met tal van zelf gevonden fragmenten zijn eigen verhaal samen. Die ontdekkingstocht kan kort of lang zijn, terloops of dieper gravend. Ieder kistje ontsluit een verhaaltje, een puzzel, een raadsel, een spelletje, of een filmpje. Samen vormen deze kistjes gevarieerd beeld van Nijmegen en de familie Van Limburg.

Het spel is te spelen i n het msueum tijdens de reguliere openingstijden van het museum

...Lees meer

In het  Museum Het Valkhof in Nijmegen  is de nieuwe app  spel`Verborgen Kunst van de gebroeders van Limburg` Met deze app  op de grote touchtable kunnen bezoekers in het museum een digitale ontdekkingstocht maken door de collectie middeleeuwen van het museum en de miniaturen van de Gebroeders van Limburg. De ontdekkingstocht geeft een gevarieerd beeld van Nijmegen en de familie Van Limburg in de late middeleeuwen. De app is op dit moment alleen nog te gebruiken op de multitouchtafel in het museum. De app is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Gebroeders Van Limburg en tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het SNS REAAL Fonds.


 
 

Maak je eigen verhaal

Wanneer de bezoeker de app start verschijnen er veertig kistjes. In deze kistjes zijn alle verhalen als kleine puzzelstukjes verborgen. De bezoeker zoekt hierin zijn eigen weg en stelt op die manier met tal van zelf gevonden fragmenten zijn eigen verhaal samen. Die ontdekkingstocht kan kort of lang zijn, terloops of dieper gravend. Ieder kistje ontsluit een verhaaltje, een puzzel, een raadsel, een spelletje, of een filmpje. Samen vormen deze kistjes gevarieerd beeld van Nijmegen en de familie Van Limburg.

Het spel is te spelen i n het msueum tijdens de reguliere openingstijden van het museum


SNS REAAL Fonds

SNS REAAL Fonds steunt projecten en programma’s voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Voor de ontwikkeling van de app heeft Museum Het Valkhof financiering van het SNS REAAL Fonds gekregen binnen de regeling Digitale Innovatie in Musea. Deze regeling biedt musea de kans om een nieuw product voor het publiek te ontwikkelen, waarbij bestaande innovatieve technologieën worden gebruikt om kunst en cultuur op een andere manier te beleven.


Lees minder

Een kostuum voor Karel de Grote


Het kostuum dat Karel de Grote tijdens het Keizer Karel jaar in Nijmegen zal gaan dragen is gemaakt door Historisch Kledingatelier de Nijmeegse Cotardie, volgens de miniatuur van de Gebroeders van Limburg.
Op deze miniatuur draagt Karel de Grote een roze mantel, een gouden hemd, een strokenpantser met gordel, harnasbenen, een kroon, een zwaard en een rijksappel.
...Lees meer

Het kostuum dat Karel de Grote tijdens het Keizer Karel jaar in Nijmegen zal gaan dragen is gemaakt door Historisch Kledingatelier de Nijmeegse Cotardie, volgens de miniatuur van de Gebroeders van Limburg.
Op deze miniatuur draagt Karel de Grote een roze mantel, een gouden hemd, een strokenpantser met gordel, harnasbenen, een kroon, een zwaard en een rijksappel.

Allereerst zijn we op zoek gegaan naar de wollen stof voor de mantel. Hiervoor zouden we acht meter nodig hebben. Het was met name de kleur roze die ons hoofdbrekens bezorgde. We wilden geen zuurstokroze of zalmroze, maar echt de kleur zoals op het plaatje. Na bezoeken aan stoffenzaken in onder andere Oosterhout, Den Bosch en Tilburg bleek dat we in Nederland niet zouden slagen. Uiteindelijk kwamen we terecht in Wuppertal in Duitsland, bij een groothandel met een uitgebreid assortiment kwaliteitsstoffen.
De mantel is als een grote cirkel geknipt en vervolgens getamponneerd met goudverf en geborduurd met gouddraad om de patronen zoals te zien op de miniatuur te krijgen.
 
Voor het gouden hemd zijn we gaan zoeken naar zuiver zijden stof in een goudgele kleur. Hiervoor slaagden we uiteindelijk in Utrecht bij een winkel voor bruidsstoffen. Gelukkig was er nog net genoeg op voorraad voor ons.
Net als bij de mantel is dit hemd na het maken geborduurd met gouddraad.
Omdat zijde erg kostbaar is en het niet wenselijk is dit te vaak te wassen, is er een onderhemd van dun wit linnen gemaakt om er onder te dragen.
 
Voor het strokenpantser hebben we een soort rok gemaakt van een lichte kleur leer, waarvan we de stroken zilver geverfd en gespoten hebben. Dit moest heel zorgvuldig gebeuren omdat de verf gemakkelijk barst.
De gordel en de blauwe ballen die eraan hangen zijn gehaakt.
 
Voor de harnasbenen zijn we terechtgekomen bij een vertegenwoordiger in Ridderspullen, in de buurt van Spakenburg. Ze moesten extra worden besteld, aangezien ze eigenlijk alleen hele harnassen leverden.
 
De kroon is gemaakt van messingplaat met kralen, hierbij kregen we hulp van mensen van de Hogeschool in Den Bosch.
 
Het zwaard was aanwezig in de attributenvoorraad van de Gebroeders van Limburg, tenslotte de rijksappel die is gemaakt van polystyreen. Verhard en geverfd en versierd met een kruis en sierbanden.

Cotardie kledingatelier Linda Scholte Lubberdink.

 
Foto's: Joris Leijten Presentatie op opening Karel de Grote jaar 30 maart in Nijmegen met Burgemeester van Nijmegen H. Bruls
Op Valkhof en in Museum het Valkhof.


 

 

Lees minder

2,5 miljoen voor getijdenboe... 2013

Eeuwigdurende zangmissen voor en door schippers

“Uniek perkament van Katharina van Kleef uit 1470 over Nicolaaskapel ontdekt!”, zo kopt de Valkhofvereniging op zijn site. Henny Fransen, redacteur van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Kwartier van Nijmegen heeft eerder dit jaar een unieke ontdekking gedaan in het Gelders Archief. In een perkament uit 1470 staat de stichting van vier wekelijkse missen door Katharina van Kleef in de Nicolaaskapel op het Valkhof beschreven. De stichtingsbrief van Katherina van Kleef op perkament met het zegel van de hertogin is deels in het Latijn, deels in het Nederrijns geschreven. 

Robert Bos licht deze vondst namens de Stichting gebroeders van Limburg toe in onderstaand artikel:
Eeuwigdurende zangmissen voor en door schippers

Nominatie straatnaam Marsilius van Inghen

Marsilius van Inghen was een invloedrijke wetenschapper uit Nijmegen in de tijd van de gebroeders Van Limburg. Marko van Eekelen (foto) verbeeldt deze historische figuur tijdens de Blijde Incomste op ons festival, en neemt nu het initiatief om een van de nieuwe straten die gaan ontstaan door de bouwactiviteiten op de campus van de Radboud Universiteit, te vernoemen naar Marsilius van Inghen. 

Zijn voorstel heeft uiteraard de steun van de Stichting Gebroeders van Limburg, en ook van een aantal medewerkers van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen die de verdiensten van Marsilius van Inghen in de context van de middeleeuwse theologie en filosofie op waarde weten te schatten. Hij schreef onderstaand betoog: ...Lees meer
Marsilius van Inghen was een invloedrijke wetenschapper uit Nijmegen in de tijd van de gebroeders Van Limburg. Marko van Eekelen (foto) verbeeldt deze historische figuur tijdens de Blijde Incomste op ons festival, en neemt nu het initiatief om een van de nieuwe straten die gaan ontstaan door de bouwactiviteiten op de campus van de Radboud Universiteit, te vernoemen naar Marsilius van Inghen. 

Zijn voorstel heeft uiteraard de steun van de Stichting Gebroeders van Limburg, en ook van een aantal medewerkers van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen die de verdiensten van Marsilius van Inghen in de context van de middeleeuwse theologie en filosofie op waarde weten te schatten. Hij schreef onderstaand betoog:

Het belang van Marsilius van Inghen
 
Marsilius van Inghen (ca. 1340 geboren in of bij Nijmegen - 20 augustus 1396 overleden in Heidelberg) was een zeer invloedrijk filosoof (magister artium) aan de Universiteit van Parijs (1362-1379) en vervolgens theoloog aan de Universiteit van Heidelberg (1386 – 1396). Hij was een prominent geleerde in zijn eigen tijd, blijkens de debatten waarin hij zich mengde, en bleef tot ver in de zestiende eeuw geciteerd. In logica en fysica sprak men van een via Marsiliana, ofwel Marsilius-methode. 
 
Marsilius schreef een tiental werken over logica, natuurfilosofie, ethiek en theologie. Zijn colleges behoorden tot de duurste aan de universiteit van Heidelberg, een teken van populariteit, en trokken een groot publiek waaronder ook veel landgenoten. Nog voor het bestaan van irun-netwerken, Erasmus-beurzen etc., trok hij als vijftienjarige jongen uit Nijmegen naar Parijs omwille van zijn academische vorming. Behalve een vooraanstaand geleerde, was hij ook een kundig bestuurder van de universiteit. In Parijs bekleedde hij verschillende administratieve functies waaronder het rectoraat. Een van de hoogtepunten was zijn opdracht in 1378 om als afgevaardigde van de Universiteit van Parijs te onderhandelen met Paus Urbanus VI over de stipendia van de professoren. 
 
In Duitsland wordt Marsilius herinnerd als de stichter van de Universiteit van Heidelberg en als eerste rector. In 1982 was er een congres in Nijmegen ter ere van Marsilius van Inghen. De gemeente Nijmegen gaf toen een banket ter zijner ere.
 
Net als de Gebroeders van Limburg was hij een aantal jaren geleden vrijwel onbekend. Bij de inrichting van de campus van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen heeft de commissie die belast was met de benaming van de straten, een kans laten liggen. De aanleiding was onfortuinlijk. Kennelijk was ook toen de naam van Marsilius van Inghen voorgedragen, maar de voorzitter van de commissie kon hem niet vinden in de encyclopedie die hij raadpleegde, en wees om die reden het voorstel af. In plaats van Marsilius van Inghen koos hij voor Thomas van Aquino. De Thomas van Aquinostraat is thans de enige straat op de campus die niet naar een Nederlandse geleerde of wetenschapper is vernoemd.
 
Vandaag de dag is er veel meer bekend over Marsilius van Inghen en kan worden vastgesteld dat een straat met zijn naam niet misstaat onder de andere straten met namen van geleerden. Wetenschappers van de Radboud Universiteit hebben gepubliceerd over Marsilius van Inghen, maar ook internationaal is zijn naam doorgedrongen tot de handboeken van de geschiedenis van de middeleeuwse filosofie. 

Enkele publicaties over Marsilius van Inghen:
 
- Marsilius van Inghen. Stanford Encyclopedia of Philosophy (website: plato.stanford.edu)
- Marsilius van Inghen. Kennis wetenschap en theologie. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos. Ambo. ISBN 90 263 0771 3.
- E.P. Bos. Oriëntatie Marsilius van Inghen ca 1340-1396. Wijsgerig Perspectief 27 (1986/7)-1. 
- Manfred Schulze. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XVI (1999) Spalten 988-1001. 
- H.A.G. Braakhuis & M.J.F.M. Hoenen. Marsilius of Inghen: A Dutch Philosopher and Theologian. Introductory Lecture. In: Artistarium Supplementa VII. Marsilius of Inghen. Acts of the International Marsilius of Inghen Symposium organized by the Nijmegen Centre for Medieval Studies (CMS). Nijmegen, 18-20 December 1986. Edited by H.A.G. Braakhuis & M.J.F.M. Hoenen. 1992.
- Maarten J.F.M. Hoenen. Marsilius von Inghen in der Geistesgeschichte des Ausgehende Mittelalters. In: Philosophie und Theologie des Ausgehenden Mittelalters. Marsilius von Inghen und das denken seiner Zeit. Herausgegeben von Maarten J.F.M. Hoenen und Paul J.J.M. Bakker. 21-45. 
- Femke J. Kok. What Can We Know about God? John Burian and Marsilius of Inghen on the Intellect’s Natural Capacity for Knowing God’s Essence. Recherches de Théologie et Philosophie médiévales. 77 (1). 137-171. 2010.

Lees minder

Festivalsteden Kampen, Soest en Nijmegen beklonken verdere samenwerking

Op 14 september 2013 keerde de riddertijd helemaal terug in Hanzestad Kampen. De eeuwenoude binnenstad vormde een schitterend decor voor een grote middeleeuwse veldslag, een rechtszaak, internationale tentenkampen en een grote parade. De Stichting gebroeders Van Limburg nam deel aan het festival met een eigen kampement midden in de stad. Ook burgemeester Bruls was aanwezig. Hij gaf verder gestalte aan de vorig jaar beklonken afspraken om de band tussen de Hanzesteden aan te halen.
...Lees meer
Op 14 september 2013 keerde de riddertijd helemaal terug in Hanzestad Kampen. De eeuwenoude binnenstad vormde een schitterend decor voor een grote middeleeuwse veldslag, een rechtszaak, internationale tentenkampen en een grote parade. De Stichting gebroeders Van Limburg nam deel aan het festival met een eigen kampement midden in de stad. Ook burgemeester Bruls was aanwezig. Hij gaf verder gestalte aan de vorig jaar beklonken afspraken om de band tussen de Hanzesteden aan te halen.


Een verslag van Joris Leijten:

Festivalsteden Kampen, Soest en Nijmegen beklinken verdere samenwerking
“Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“
 
Op Open Monumentendag, zaterdag 14 september 2013, was de Stichting gebroeders Van Limburg samen met ander reenactmentgroepen uitgenodigd voor het Middeleeuws Kampement in de binnenstad van Kampen. De gelegenheid werd ook gebruikt om de verdere samenwerking te onderstrepen van de partnersteden Kampen, Soest en Nijmegen. De respectievelijke burgermeesters gaven acte de présence en jubelden over een grootse gezamenlijke toekomst.
 
Op het schoolplein direct naast de gedeeltelijk Middeleeuwse Rooms Katholieke Buitenkerk stond de GvL-delegatie samen met de Duitse Soester Fehde Gruppe en de boogschieters uit Makkum. Vrijdagavond waren alle groepen voor een Middeleeuws banket uitgenodigd door de gemeente Kampen en de organisatoren Ridders van de IJssel.
Ook de Nijmeegse burgemeester Bruls –in de rol van hertog van Gelre- was met zijn vrouw en twee dochters naar Kampen gekomen om Nijmegen in middeleeuws kostuum te vertegenwoordigen. Van te voren spraken de burgemeesters Koelewijn (Kampen), Bruls en vice-burgemeester van Soest de aanwezige Middeleeuwers en publiek toe.
Met heuse ridders werd een oude ‘vete’ beslist tussen Kampen en Nijmegen die uiteindelijk door Soest en de cultuurwethouder van Kampen mevrouw Tabak gesust werd.
Het Hanzeverbond werd bekrachtigd met een toost op de toekomst van de Hanzesteden en het Middeleeuwse evenement in Kampen en de samenwerking tussen de evenementen. Zoals de Nijmeegse spreker verwoordde: “Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht!”. Het bleef na het geslaagde banket in de zeven verschillende kampementen nog lang gezellig rond de kampvuren.

 

De volgende morgen was het helaas regenachtig weer dat invloed had op het geslaagde evenement van Open Monumentendag en het Middeleeuwse kampement.
Onder de middeleeuwse deelnemers bleef de sfeer goed. Tussen de zeven kampementen waren op verschillende plekken Middeleeuwse kraampjes met verkoopmateriaal te vinden. Tussen de buien gingen alle geplande onderdelen door. Zo werd een Middeleeuwse rechtzitting uitgevoerd inclusief moord en vonnis op drie verschillende locaties.
’s Middag was er een optocht door de binnenstad van Kampen met alle groepen. Bij het Stadhuis werd het defilé van de optocht afgenomen door de Burgemeester van Kampen,  onze Gelderse Hertogin Katherina van Kleef met hofhouding en de vice-burgemeester van Soest.
Aan het eind van de dag werd het evenement afgesloten met een spectaculaire veldslag aan de IJsselkade waarbij de ridders van de IJssel, soldaten van Kampen en Soest met veel kanongebulder en vele Middeleeuwse burgers, edele waaronder Nijmeegse meededen.
Bij verschillende onderdelen (zoals de rechtspraak en de veldslag) werd het middeleeuwse paradepaardje uit Kampen het nagebouwde Kamper Koggeschip ingezet om troepen en edele aan en af te voeren.
 
Het was een geslaagde uitwisseling tussen Nijmegen, Kampen, Soest en andere steden. Onze Nijmegenaren hebben zich van hun beste kant laten zien en een prominent aandeel in het evenement gehad. De Ridders van de IJssel en Soester Fehde waren in augustus jl. ook bij ons in Nijmegen actief. De Gebroeders van Limburg en Ridders van de IJssel uit Kampen waren op hun beurt weer actief bij de Soester Fehde (zie verslag Soest). We danken alle deelnemers van de Nijmeegse delegatie, in het bijzonder de bouwploeg voor het vele voor- en nawerk.
Het Middeleeuwse kampement Kampen verdient een vervolg volgend jaar en hierover is al gespeculeerd. In 2017 worden de internationale Hanzedagen in ieder geval groots aangepakt in Kampen.
 
Meer foto's op onze facebookpagina 
 
Lees minder

Organisatie: Umberto Eco lid van comité van Aanbeveling i.v.m. viering 600 jaar Gebroeders van Limburg in 2016

Op maandagmiddag 7  mei 2012 ontving prof. Umberto Eco in de Stevenskerk de Vrede van Nijmegen Penning. In zijn toespraak verwees de Italiaanse schrijver en historicus naar de Gebroeders van Limburg en dat hij zich geraakt voelt om in de stad van de Gebroeders te zijn.


De Stichting gebroeders Van Limburg heeft Umberto Eco uitgenodigd om lid te worden van het Aanbevelingscomité met het oog op de viering van 600 jaar Gebroeders van Limburg in 2016 en Umberto Eco meldt dat hij deze uitnodiging met trots heeft geaccepteerd.  ...Lees meer
Op maandagmiddag 7  mei 2012 ontving prof. Umberto Eco in de Stevenskerk de Vrede van Nijmegen Penning. In zijn toespraak verwees de Italiaanse schrijver en historicus naar de Gebroeders van Limburg en dat hij zich geraakt voelt om in de stad van de Gebroeders te zijn.


De Stichting gebroeders Van Limburg heeft Umberto Eco uitgenodigd om lid te worden van het Aanbevelingscomité met het oog op de viering van 600 jaar Gebroeders van Limburg in 2016 en Umberto Eco meldt dat hij deze uitnodiging met trots heeft geaccepteerdHieronder ziet u een foto waarin Uta Meier, bestuursvoorzitter, Clemens Verhoeven, bestuurslid en André Stufkens, directeur,  de samenwerking met Umberto Eco bekrachtigen

De herdenking van de zeshonderdste sterfdag van Johan, Paul en Herman Van Limburg wil de stichting aangrijpen om de kennis over hun kunst verder te verrijken en bekender te maken. Samen met de gemeente Nijmegen, Museum Het Valkhof en de Radboud Universiteit wordt gewerkt aan een breed gedragen programma met exposities, publicaties, symposium, reconstructies, permanente visualisaties en publieksprogramma’s.


Met de toetreding van prof. Eco als eerste lid van het internationale Comité i.o. van wetenschappers, kunstenaars, politici, ondernemers en museumdirecteuren, wordt een officiële start gemaakt met de voorbereiding van het jubileumjaar.
            Umberto Eco heeft veel over de gebroeders Van Limburg gepubliceerd en wordt tot hun grootste fans gerekend. Vanaf het allereerste moment waarop hij in aanraking kwam met de miniaturen van de gebroeders Van Limburg, als twintigjarige student Middeleeuwse Geschiedenis, werd hij gegrepen door de schoonheid en diepgang van hun verbeelding van de Middeleeuwen. In zijn essay Duizend manieren om de Très Riches Heures du duc de Berry te bekijken geeft hij uiting aan zijn enthousiasme voor hun kunst en de vele lagen van betekenis en informatie daarvan. Hij schrijft: ‘De Très Riches Heures is juist daarom zo'n buitengewoon boek omdat het door zijn toegankelijkheid op duizend verschillende manieren de fantasie prikkelt’. In zijn boek Storia della Bellezza (Geschiedenis van de schoonheid, 2004) vervolgt hij de bewondering voor hun werk door veel plaats in te ruimen voor hun miniaturen in zijn denkbeeldig museum, waarin de mooiste hoogtepunten van de wereldgeschiedenis van de kunst door hem zijn geselecteerd.

            De gebroeders Van Limburg werden rond 1380-1385 geboren in Nijmegen en groeiden op in het familieatelier van het schildersgeslacht Maelwael/Van Limburg. Hun Nijmeegse oom, Johan Maelwael, ging hen voor in het verwerven van een voorname positie aan het Franse hof. Begin dit jaar heeft het Louvre een paneel van zijn hand gekocht voor 7,8 miljoen. Deze oom haalde zijn drie neven rond 1400 naar Parijs, waar zij in korte tijd zelfs zijn reputatie overtroffen. Door het mecenaat van hertog Jean de Berry konden zij hun vermaarde getijdenboeken vervaardigen, zoals Les Belles Heures (Metropolitan Museum) en Les Très Riches Heures du Jean de France, duc de Berry (Musée Condé). In 1415 overleed Johan Maelwael, in 1416 zijn drie neven, vermoedelijk ten gevolge van de pest.

           Sinds de Stichting gebroeders Van Limburg in 2003 met haar activiteiten begon is een opmerkelijke stroom exposities en publicaties in topmusea op gang gekomen. De stichting organiseert jaarlijks het grootste Middeleeuwen Festival van Nederland, waarin hun miniaturen en de wereld die zij schilderden tot leven worden gebracht.
 

 

Lees minder

De Gebroeders van Limburg*

De wieg van de Nederlandse schilderkunst staat in Nijmegen. Aan het rijtje wereldberoemde schilders als Van Eijck, Bosch, Breughel, Vermeer, Rembrandt, van Gogh en Mondriaan gaan de gebroeders Van Limburg vooraf. De drie broers Paul, Herman en Johan van Limburg werden rond 1380 geboren in Nijmegen. Zij waren de zoons van Arnold van Limburg en Metta Maelwael. Beide ouders kwamen uit een kunstenaarsgeslacht voort en hun zoons volgden diezelfde richting. Rond 1400 werden de drie broers naar Parijs gehaald door hun oom Jan die daar hofschilder was. Deze bezorgde hen een opdracht aan het Bourgondische hof van Hertog Philips de Stoute. Na diens overlijden nam de Hertog van Berry de gebroeders in dienst. Ze werkten aan dit hof aan het kopiëren, samenstellen en vooral het illustreren van manuscripten als Les Belles Heures en Les Très Riches Heures. Uiteindelijk werden de broers bij de Berry zelfs hovelingen aan het hertogelijke hof. Na hun dood zijn de afbeeldingen van de Gebroeders van Limburg wereldberoemd geworden.

 

28-29 maart: 600 jaar Johan Maelwael

Nog maar 15 jaar geleden bestond over Nijmegen en het hertogdom Gelre rond 1400 het volgende beeld: van geen enkel belang, politiek noch militair noch cultureel. Een lege, onbekende periode tussen Karel de Grote, Frederik Barbarossa en Mariken van Nieumeghen in. Dat beeld is in korte tijd gekanteld.  Het hertogdom Gelre was onder leiding van de ambitieuze Hertog Willem I van Gelre (1364-1402) van Europese importantie. Als Koene ridder versloeg vele oorlogen. Nijmegen werd onder zijn bewind Hanzestad en hij liet een tweede stadsmuur bouwen. Aangetrokken door de Valkhofburcht, de grootste burcht in de Lage Landen, trokken de kunstenaarsgeslachten Maelwael, Van Limburg naar Nijmegen.

De wieg van de Nederlandse schilderkunst staat in Nijmegen.
Zijn naam is nog onbekend, maar zijn roem en reputatie stijgen snel. Met Johan Maelwael begint de wereldwijd befaamde schildertraditie van Nederland, hij is de eerste kunstenaar van naam die autonome schilderwerken vervaardigde. Hij is de grote innovator, de eerste schilder van een rond schilderij (tondo), van een schilderij op doek, van zelfstandige wereldlijke portretten. Maelwael tilde de heraldiek, het bewerken van schilden, op naar het niveau van het autonome schilderen.
Volgens de bronnen stierf Maelwael vijf dagen voor Pasen in 1415. Op initiatief van de Stichting gebroeders Van Limburg wordt samen met de Stichting gebroeders Van Limburg Huis en Museum Het Valkhof zijn 600e sterfdag herdacht in het weekend van 28 en 29 maart.
 
...Lees meer
Nog maar 15 jaar geleden bestond over Nijmegen en het hertogdom Gelre rond 1400 het volgende beeld: van geen enkel belang, politiek noch militair noch cultureel. Een lege, onbekende periode tussen Karel de Grote, Frederik Barbarossa en Mariken van Nieumeghen in. Dat beeld is in korte tijd gekanteld.  Het hertogdom Gelre was onder leiding van de ambitieuze Hertog Willem I van Gelre (1364-1402) van Europese importantie. Als Koene ridder versloeg vele oorlogen. Nijmegen werd onder zijn bewind Hanzestad en hij liet een tweede stadsmuur bouwen. Aangetrokken door de Valkhofburcht, de grootste burcht in de Lage Landen, trokken de kunstenaarsgeslachten Maelwael, Van Limburg naar Nijmegen.

De wieg van de Nederlandse schilderkunst staat in Nijmegen.
Zijn naam is nog onbekend, maar zijn roem en reputatie stijgen snel. Met Johan Maelwael begint de wereldwijd befaamde schildertraditie van Nederland, hij is de eerste kunstenaar van naam die autonome schilderwerken vervaardigde. Hij is de grote innovator, de eerste schilder van een rond schilderij (tondo), van een schilderij op doek, van zelfstandige wereldlijke portretten. Maelwael tilde de heraldiek, het bewerken van schilden, op naar het niveau van het autonome schilderen.
Volgens de bronnen stierf Maelwael vijf dagen voor Pasen in 1415. Op initiatief van de Stichting gebroeders Van Limburg wordt samen met de Stichting gebroeders Van Limburg Huis en Museum Het Valkhof zijn 600e sterfdag herdacht in het weekend van 28 en 29 maart.
 
Op het programma staan (onder voorbehoud):
1- Lezingenprogramma in Museum Het Valkhof met:
-
Patricia Stirnemann, voormalig conservatrice van de Très riches heures du duc de Berryin
  Musée Condé in Chantilly, die in de beroemde bladen van de gebroeders Van Limburg 'de hand'
  van hun oom Maelwael heeft ontdekt. Prachtig natuurlijk dat zij dat in zijn geboorteplaats ter
   ere van deze Maelwaelherdenking wereldkundig wil maken.
- Rob Dückers (Emerson College), gastconservator van de beoogde Maelwael-expositie in 2018,
   zal een inleiding verzorgen op het kunstenaarschap van Maelwael met de laatste stand van het
   wetenschappelijk onderzoek. De studiedagen over Maelwael eind november 2014 in het
   Parijs en Dijon hebben opvallende resultaten opgeleverd. Dat geldt ook voor de invloed van
   Maelwael en zijn drie neven op het gebedenboek van Maria van Gelre.
- Victor M. Schmidt (Universiteit Utrecht), zal een specifiek onderdeel belichten van Maelwaels
   kunst, zoals de portretkunst van Maelwael en de samenhang met Willem en Herman Maelwael
   (Keizer- en Keurvorstentekening en heraut Gelre in Wapenboek Gelre);
 
2- Kinderactiviteiten in museum. Met o.a. workshops papier maken, schilderen met
     zelfgemaakte natuurlijke pigmenten en het Scriptorium;


3- ‘Nijmeegse Realisten’ expositie en rondleiding kelders in Gebroeders van Limburg Huis in Burchtstraat 63.

De 14e eeuwse kelders  onder het voormalig woonhuis van de Van Limburgs zijn het enige fysieke bewijs van hun aanwezigheid in Nijmegen. Om het uur zijn er rondleidingen.
Op de begane grond is er een expositie van de ‘Nijmeegse Realisten in het spoor van Maelwael en de Van Limburgs’.  Judith Steenkamer, Jos van Riswick, Ralf Heijnen, Erik van de Beek en Emile van Dalen schilderen in de realistische traditie met ambachtelijke vaardigheden.  Zij breken met hun kwalitatief hoogstaande werk landelijk door, maar in Nijmegen is hun werk nog te weinig te zien. Zij zetten een traditie voort, van andere beroemde kunstenaars Nijmegen. De groep Nijmeegse Realisten baseert zich bewust op de kennis en kunde van deze voorgangers.
 
4- Start campagne visualisaties met vaandels en reproducties van Maelwael / van Limburg in de Burchtstraat.
Tussen de 600e sterfdag van Maelwael eind maart 2015 en de 600e sterfdag van de gebroeders Van Limburg eind augustus 2016 wil de Stichting gebroeders Van Limburg Nijmegenaren uitdagen in de stad op eigen wijze hun kunst te visualiseren.
Te beginnen met vaandels in de Burchtstraat, waarop reproducties van hen te zien zijn.
Heeft u ideeën meldt u bij de stichting.
 
5- Stadswandeling in de voetsporen van Maelwael/van Limburg.
Waar in Nijmegen kan je nog iets van de historie van het kunstenaarsgeslacht vinden?
Clemens Verhoeven heeft een stadswandeling gemaakt, die u langs belangrijke plekken brengt.

Het definitieve programma met tijden en locaties volgt.

 

Lees minder

Foto's Gebroeders Van Limburg Festival 2014 -


1e dag vrijdagavond (soiree) 29 augustus 2014

Foto's door: Willem Melssen.

1e dag Scholendag vrijdagoverdag 29 augustus

Foto's door Willem Melssen en Leon Mulder.

2e dag zaterdag 30 augustus 2014

Foto's door: Maikel Bervoets, Hannah Kipje, Willem Melssen en Leon Mulder.

3e dag festival Zondag 31 augustus 2014

Foto's door: Lars Kersten, Willem Melssen en Leon Mulder.

Oude atelier Gebroeders op Burchtstraat


De kelder van de oude werkplaats van de Gebroeders van Limburg op de Burchtstraat 63 zal haar deuren sluiten tijdens de Blijde Incomste. Dus vanaf 13.00 tot 14.00 is het atelier gesloten voor bezoekers. Om 15.00 uur en 16.00 uur zullen de laatste twee tours door de kelders gegeven worden door historicus Peter van der Heijden. U kunt beperkt aansluiten bij deze rondleidingen die op het gehele uur gegeven worden.

Keizer Karel de Grote jaar Nijmegen 2014

 
 28 januari 2014 - was het 1200 jaar geleden dat Karel de Grote stierf. Dat feit wordt op verschillende plaatsen in Europa uitgebreid herdacht. De Keizer Karelstad
Nijmegen grijpt de sterfdag van Karel de Grote aan om uitgebreid stil te staan bij deze historische figuur, die zo belangrijk is voor de Nijmeegse identiteit. Tientallen Nijmeegse verenigingen, bedrijven en organisaties ontlenen immers hun naam aan de grote keizer. Het drukste plein van de stad is naar hem genoemd.


De Radboud Universiteit, Museum het Valkhof, de Gemeente Nijmegen, de Stichting Gebroeders van Limburg en de Valkhofvereniging hebben het initiatief genomen om in 2014 een aantal activiteiten te organiseren in het kader van het Karel de Grote jaar. Zo zal er een boek verschijnen over het Valkhof, ook komt er een tijdschrift uit dat geheel gewijd is aan Karel de Grote, zal Karel de Grote meedoen aan de optocht van het Gebroeders van Limburg Festival en komt er een tentoonstelling in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En er zijn nog veel meer plannen in de maak.

Alle organisaties en bedrijven die zich in naam hebben verbonden met Keizer Karel de Grote zijn uitgenodigd voor een brainstormbijeenkomst over de invulling van het Karel de Grote jaar 2014 in Nijmegen. Het doel is om - naast de reeds genomen initiatieven - gezamenlijk een gevarieerd en aantrekkelijk programma samen te stellen voor het Nijmeegse Karel de Grote jaar.
http://www.youtube.com/watch?v=w0sXwdaiyy0

Maak van 2016 een topjaar: Altijd Rijk van Nijmegen

Vrijdag 30 december 2005: terwijl nationale TV- en radiozenders een weeralarm afgeven en iedereen adviseren binnen te blijven, trotseren 15.000 Nijmegenaren sneeuw en ijzige koude om samen op het Keizer Karelplein het 2000-jarig jubileum hossend en zingend af te sluiten. De viering van Oudste Stad van Nederland verraste met 400 evenementen, van klein tot groot, van hoog tot laag, spontaan of geregisseerd en in werkelijk alle wijken van de stad. Het bleek een katalysator voor een enorme cityboost, voor trots en cohesie. Zelden zal stadspromotie, zowel naar de eigen bevolking als naar buiten, zo positief zijn verlopen. Met duurzame gevolgen, want niet alleen Nijmegen Oudste Stad, maar o.a. ook de Donjon, gebroeders Van Limburg en het Romeinenfestival werden op de kaart gezet. ...Lees meer
Vrijdag 30 december 2005: terwijl nationale TV- en radiozenders een weeralarm afgeven en iedereen adviseren binnen te blijven, trotseren 15.000 Nijmegenaren sneeuw en ijzige koude om samen op het Keizer Karelplein het 2000-jarig jubileum hossend en zingend af te sluiten. De viering van Oudste Stad van Nederland verraste met 400 evenementen, van klein tot groot, van hoog tot laag, spontaan of geregisseerd en in werkelijk alle wijken van de stad. Het bleek een katalysator voor een enorme cityboost, voor trots en cohesie. Zelden zal stadspromotie, zowel naar de eigen bevolking als naar buiten, zo positief zijn verlopen. Met duurzame gevolgen, want niet alleen Nijmegen Oudste Stad, maar o.a. ook de Donjon, gebroeders Van Limburg en het Romeinenfestival werden op de kaart gezet.
Toch is dit succes nooit herhaald, misschien uit schrik over mislukte campagnes als ‘City of Health’ (2007) of ‘Beleef de luxe van Nijmegen’ (2008), beide door de gemeente van bovenaf opgelegd, door dure bureaus bedacht en niet gedragen door burgerinitiatieven. Bovendien probeerden deze ‘topdown’ evenementen een branding toe te voegen en leidden daarmee alleen maar af van het over de hele wereld herkenbare sterke merk: ‘Oudste Stad’. Er kan in elk land maar één stad de oudste zijn en daarmee is het merk uniek en onvervreemdbaar. En geen angst: niemand denkt dat een oude stad, of die nu Beijing, Rome of Londen heet, niet tegelijk ook modern en innovatief kan zijn. Oudste en nieuwste kunnen in de beleving van mensen heel goed samengaan: Altijd Rijk van Nijmegen.
‘Meer dan elke andere stad leent Nijmegen zich door ligging, plaatselijke gesteldheid en omstreken tot het houden van feestelijkheden, congressen, tentoonstellingen, enz. Nijmegen trekt uit dergelijke zaken zo’n bijzonder profijt, omdat daardoor blijvende vestiging in de hand gewerkt wordt.’, schreef Kees Ivens al in 1909. De kracht van de stad zit immers in de vele spontane initiatieven, zoals nu weer in de Honig of met het Karel de Grotejaar. Maar hoe mooi en zinvol ook, veel van deze activiteiten zijn ad hoc, versnipperd en diffuus. Ze ontberen een sterke focus, een eensgezinde marketing, een eenduidig gezicht en lange termijndoel.
Onlangs stelde het rapport ‘Toeristische Herpositionering van het Rijk van Nijmegen’ dat waakzaamheid is geboden, willen stad en regio in de harder wordende concurrentieslag haar marktaandeel verder vergroten. Het is geen vrijblijvend item: recreatie en toerisme leverden in 2011 in het KAN-gebied 1,3 miljard euro aan inkomsten op, goed voor 24.000 banen oftewel 7% van de totale werkgelegenheid.
Nijmegen is en blijft de Oudste Stad, maar het is een holle reclamekreet als deze niet telkens ingevuld en bewezen wordt. Zeker in een stad waar het eeuwenoude hart wel fel klopt, maar niet meer zichtbaar is door oorlogsgeweld en veronachtzaming.
Er is daarom genoeg aanleiding en noodzaak het succes van 2005 te herhalen. Het jaar 2016 heeft alles in zich om Nijmegen Oudste Stad weer een enorme impuls geven. In dat jaar viert de stad haar honderdste Vierdaagse, 600 jaar gebroeders Van Limburg, de Special Olympics, de Olympische Spelen op het Romeinenfestival, en wie weet: de opening van De Bastei, van de Donjon, het gerenoveerde museum en de spectaculaire nevengeul? Welke stad kan zo’n staalkaart aan evenementen presenteren, die zoveel eeuwen omspant? Maak daarom van 2016 een topjaar: Rijk van Nijmegen.
Het daagt alle bewoners uit om elkaar te verrassen en dwingt instellingen en verenigingen om verder te kijken dan het eigen belang. Ad hoc en spontaan gaan dan wel samen met diepgang en duurzaamheid. Denk je eens in: Museum Het Valkhof presenteert exposities over de Vierdaagse en Johan Maelwael, terwijl het feest van de wandelaars en het festival van de Middeleeuwers losbarst. De Bastei combineert de unieke natuur van de Ooijpolder met de stadshistorie, het Valkhofkwartier verbindt het Valkhofpark als belangrijkste lieu de mémoire van het land met het havenkwartier en een parel van hedendaagse waterhuishouding, Veur-Lent en nevengeul. De Donjon combineert horeca en een on-Hollands panorama met  universitaire congressen en een permanente presentatie van de gebroeders Van Limburg en het hertogdom Gelre.
De gemeente faciliteert en schept de randvoorwaarden voor een scherpe profilering en marketing. Dit is een oproep van onderaf: van het cultuurhistorisch veld, van de ondernemers van de binnenstad en van de recreatie en het toerisme zélf. Met steun in de rug van een nieuwe gemeenteraad kunnen wonderen worden verricht.  
 
André Stufkens en Clemens Verhoeven, Stichting gebroeders van Limburg
Piet Timmermans, voorzitter Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN)
Jurriaan de Mol, directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen (RBT-KAN)

Hubert Hendriks, bestuursvoorzitter Huis van de Binnenstad
gepubliceerd in de gelderlander


Lees minder

Gebroeders van Limburg websi... 2014