12e Studiedag middeleeuwen 'Innovatie'

Op vrijdag 6 maart a.s. organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen voor de 12e keer een middeleeuwse studiedag voor studenten en geïnteresseerden met het thema Innovatie. Vanuit verschillende faculteiten worden lezingen gehouden over onderzoek over de middeleeuwen. Ze zijn geopend van10.00 uur tot 15.30 uur in het Spinozagebouw; inschrijven is niet nodig.

De studiedag benadert het thema innovatie vanuit verschillende invalshoeken. Het aanbod komt bijvoorbeeld hoe vroegmiddeleeuwse pausen hun autoriteit en legitimiteit poogden te vergroten door keizerlijke rituelen over te nemen en nieuwe te verzinnen. Ook ver van Rome, in het gekerstende Ierland, ontstond de behoefte om het christendom uit te dragen. Maar omdat er hier nog geen
geschikte beeldcultuur aanwezig was, moest men een nieuwe beeldtaal ontwikkelen, die zich sterk onderscheidde van die in de rest van Europa. Ook als het aankwam op de vormgeving van het boek werd er flink geïnnoveerd. Er werden niet alleen steeds nieuwe manieren bedacht om het boek mooier en handzamer te maken, maar ook om de inhoud ervan voor de lezer inzichtelijker te
maken. De mogelijkheden én beperkingen van de boekdrukkunst veranderden het aanzicht van het boek in de late middeleeuwen langzaam maar zeker. Niet alle innovaties waren fysiek: door middel van gedachten-experimenten probeerden middeleeuwse wetenschappers te achterhalen of de aarde draait of stilstaat, en
hoe die draaiing precies plaatsvond. Latere astronomen, zoals Galileo Galileï, werden beïnvloed door deze theorieën.

Gebroeders Van Limburg Festival 2014 doorslaand succes!

Het Gebroeders Van Limburg Festival is dit jaar is een groter succes dan ooit tevoren. Bij de tiende jubileumeditie liep het storm bij zowel de festivalparken, als in Museum Het Valkhof.
Op het gehele Valkhofkwartier heerste, ondanks de hevige regenval van dit weekend, een euforische stemming. Dit jaar is alles grootschaliger aangepakt: meer re-enacters, meer kramen en simpelweg meer activiteiten. Een van de grote blikvangers van deze jaargang was de kelder van Burchtstraat 63, het oude atelier van de gebroeders Van Limburg. Mensen stromen massaal toe om een glimp te kunnen opvangen van de oude werkomgeving van deze illustere Nijmegenaren. Er staan al het gehele weekend files voor de ingang van het pand en de bezoekers moet een halt worden toegeroepen om niet in te grote getale de kelder te betreden.
De bezoekersaantallen zijn inmiddels ook bekend geworden: op zaterdag 30-08 hebben in totaal 2600 betalende klanten het Gebroeders Van Limburg Festival bezocht; 1800 bezoekers zijn geteld bij Museum Het Valkhof en nog eens 800 op de festivalparken zelf. Zondag 31-08 was een nog veel groter succes: in totaal werden 6200 bezoekers geteld; 2200 bij Museum Het Valkhof en nog eens 4000 op de festivalparken. Dit brengt het totaal aantal betalende bezoekers voor het Gebroeders Van Limburg Festival 2014 op 8800. Dit is een verdubbeling van het aantal betalende bezoekers in 2013!
Deze enorme toename in cijfers is, ondanks het regenachtige weekend, toe te schrijven aan het verplaatsen van de Blijde Incomste. Was deze optocht vorig jaar nog als sluiting ingepland om 16.00 uur; dit jaar is ervoor gekozen de Blijde Incomste om 13.00 uur te starten. Op deze manier konden belangstellenden na afloop van de Blijde Incomste nog een bezoek brengen aan het festivalterrein op het Valkhofkwartier. Deze formule blijkt een succes te zijn geweest. Ook het openstellen van de kelders heeft een grote invloed op deze toename gehad. Volgend jaar hopen we natuurlijk nog veel meer bezoekers te mogen verwelkomen!

Tour to do app


Via de bovenstaande QR code en de app via de appstore en Google play is de
´Tour to Do´ app te downloaden. http://www.tourtodo.com/browse/game/1064/

Via de gratis App is zijn tijdens het festival vier routes te lopen
1. Kerfstokroute langs kinderactiviteiten
2. Groepenroute met informatie per groep gekoppeld aan kaart
3, Ambachtsroute langs de groepen met Ambachten
4. Blijde Incomste met achterelkaar alle groepen in de juiste volgorde in de blijde incomste
    zondag om 13.00 uur in de stad.

veel plezier en succes.
 

Foto's Gebroeders Van Limburg Festival 2014 -


1e dag vrijdagavond (soiree) 29 augustus 2014

Foto's door: Willem Melssen.

1e dag Scholendag vrijdagoverdag 29 augustus

Foto's door Willem Melssen en Leon Mulder.

2e dag zaterdag 30 augustus 2014

Foto's door: Maikel Bervoets, Hannah Kipje, Willem Melssen en Leon Mulder.

3e dag festival Zondag 31 augustus 2014

Foto's door: Lars Kersten, Willem Melssen en Leon Mulder.

Filmpje: N1 bezoekt het Gebroeders Van Limburg Festival

In de allereerste aflevering van het programma 'N1 Bezoekt' van de lokale omroep Nijmegen1, zijn ze met ons mee terug de tijd in gegaan voor het Gebroeders Van Limburg Festival.
Middeleeuwer in de media

Een van onze meest prominente middeleeuwers Joris Joleijt is in het kader van het programma “Gewone bijzondere Nijmegenaren” op Nijmegen 1 (N1) geïnterviewd. De lokale, Nijmeegse omroep heeft een speciaal item van ruim tien minuten aan deze bijzondere Nijmegenaar en aan ons bijzondere (Nijmeegse) festival gewijd. Hierin vertelt Joris uitvoerig en openhartig over de uniciteit en charme van het Gebroeders van Limburg Festival.
Het item is opgenomen op kantoor Latenstein, waar de organisatie het gehele jaar door haar uiterste best doet om een authentiek en origineel middeleeuws festival neer te zetten.
 
Dit zeer boeiende portret van onze unieke stadsgenoot is vandaag elk uur te zien op N1, alsmede hieronder.
Ook een van onze belangrijke bestuursleden, Clemens Verhoeven, is voor het programma Gewone, bijzondere Nijmegenaren op Nijmegen 1 (N1) geïnterviewd. N1 heeft een intrigerend diepte-interview met deze bijzondere Nijmegenaar gehouden.